diadex, EKO-KOM, a.s.

PROHLÁŠENÍ O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ

diadex s.r.o. se sídlem Čechyňská 3, 683 01 Rousínov, IČO 26264391, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 40906, zastoupena ing. Tomášem Homolou, MBA, jednatelem, (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.diadex.cz/sk/eu, www.diamondx.cz/sk, www.zenesis.cz/sk a www.diadex.shop informuje o níže popsaném sdruženém plnění za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: info@diadex.cz.

Prohlášení o zpoplatnění obalů v systému EKO-KOM

diadex s.r.o. se sídlem Čechyňská 3, 683 01 Rousínov, IČO 26264391, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 40906, zastoupena ing. Tomášem Homolou, MBA, jednatelem, tímto prohlašuje:

že za všechny obaly a balené výrobky, které uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek (odměna) za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem
EK-F00026966
Za všechny obaly a balené výrobky, které teprve budou uvedeny na trh či do oběhu, bude poplatek (odměna) řádně uhrazen společnosti EKO-KOM, a.s. v souladu se smlouvou o sdruženém plnění.

Toto prohlášení je učiněno na dobu neurčitou od 2002-Q3. Jakékoliv změny oproti zde uvedeným skutečnostem budou neprodleně oznámeny.